Tietosuojaseloste 25.4.2018

Rekisterinpitäjä:
Anna Perho / Blonde Ambition Oy
Korkeavuorenkatu 31–33 B 7, 00130 HELSINKI
anna.perho@gmail.com


Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Kerään tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. En koskaan luovuta tietojasi kenellekään ulkopuoliselle ilman sinun suostumustasi. En tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.


Henkilötietojasi vastaanottavat:

  • yritykseni, siis minä itse

  • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytän henkilötietojasi:

  • sähköpostiarkistossa kuuden vuoden ajan

  • kirjanpitoaineistossa kuuden vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

  • oikeus tietojen oikaisemiseen

  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle