Rähinäklinikka™

Light & Medium + Extra

Loukkaantumiset ja erimielisyydet ovat väistämätön osa inhimillistä kanssakäymistä, myös työpaikoilla. Oleellista ei ole konfliktien välttely, vaan tapa, jolla ne puretaan. Rähinäklinikalla käydään läpi ratkaisukeskeisiä tapoja sovitella työpaikalla syntyviä konflikteja.

Työkalujen järjestelmällinen käyttö ja jokaisen tiimiläisen perehdyttäminen niihin tekee konflikteista vähemmän pelottavia ja kiusallisia. Asiat kiistelevät ja ihmiset sopivat, eikä kenenkään tarvitse menettää kasvojaan.

SAATTE KLINIKALTA VASTAUKSEN NÄIHIN KYSYMYKSIIN: 

Konfliktien ja loukkaantumisten purkamisen malli

 • Miten puran konflikteja / loukkaantumisia rakentavalla tavalla?
 • Miten selviämme loukkaantumisista siten, että taustalle ei jää kytemään puhumattomia asioita tai tunnetta epäoikeudenmukaisuudesta?
 • Miten erimielisyyksistä voidaan rakentaa kivijalka keskinäiselle luottamukselle?
 • Miten ottaa esille asiat, joista olisi pitänyt alkaa puhua jo kauan sitten?
 • Miten tehdä sopimiskäytännöistä tiimiä lujittava normi?

Kriittisen palautteen vastaanottamisen ja antamisen malli

 • Miten antaa kriittistä palautetta niin, että vastaanottaja ei möksähdä, vaan korjaa toimintaansa toivottuun suuntaan?
 • Miten toimia rakentavasti, kun saan itse kriittistä palautetta?
 • Millä tavalla palautteen antamisesta rakennetaan tiimin kompetenssia ja luottamusta vahvistava normi?
 • Miten tiimiä coachataan parempiin tuloksiin palautekäytännön avulla?
 • Miten muutamme tiimin kommunikaatiota jämäkämmäksi ja poistamme siitä piilomerkitykset ja rivien välit.

Ongelmapuhe vs. tulevaisuuspuhe

 • Miten selittelyn ja syytösten kehästä päästään puhumaan toivotuista ratkaisuista?
 • Millä tavalla tiimit saadaan kulkemaan kohti yhteistä päämäärää?
 • Miten ehkäistä tai korjata ilmapiiri- ja ihmissuhdeongelmia esim. organisaatiomuutosten, YT-neuvottelujen tai voimakkaan kasvuvaiheen aikana?
 • Miten varmistua siitä, että jokainen saa ideansa ilmoille ja asiansa kuulluksi?

KENELLE KLINIKKA SOPII?

 • Kivemmasta työilmapiirista haaveileville, tai sellaisen vahvistajille
 • Henkilöjumeihin
 • Esimiehille, joiden pitäisi uskaltaa puhua vaikeista asioista

VALITSE NÄISTÄ: 

Light

Neljän tunnin mittainen miniklinikka, jossa käydään tehokkaasti läpi alla olevat kokonaisuudet. Ote on koulutuksellinen ja rajatun ajankäytön vuoksi vähemmän osallistava kuin medium-malli. Sisältää kuitenkin pieniä harjoitteita ja kokeiluja.

Medium

3-5 x 3 h mittainen reteaming-metodilla toteutettava valmennus, jossa ryhmä työskentelee ohjatusti toivotun muutoksen eteen. (Tapaamisten määrää voi säätää lähtötilanteen mukaan).

Ote on valmennuksellinen, ts. tapaamiset sisältävät ohjattua tekemistä sekä yhdessä laaditun sekä seurattavan suunnitelman.

Kokonaisuuteen on mahdollista yhdistää Peili-profilointi.

+ Ekstra

Kumpaankin malliin voidaan liittää näyttelijä-koomikko Jenny Kokanderin vetämän workshopin, jossa konfliktien ratkaisemisessa hyödynnetään stanislavskilaisia näyttelijäntyön tekniikoita.

PYYDÄ TARJOUS:

anna.perho@gmail.com