TILAA UUTISKIRJE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste on laadittu 15.12.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Blonde Ambition Oy, PL 49 00131 HELSINKI
E-mail [email protected]

2. Rekisterin nimi

Blonde Ambition Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän selosteen tarkoitus on tiedottaa Blonde Ambition Oy:n verkkosivuilla kävijöitä sekä Blonde Ambition Oy:n palveluiden käyttäjiä henkilötietojen keräämisestä, käytöstä ja tallentamisesta.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Blonde Ambition Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Blonde Ambition Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Blonde Ambition Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä myös muihin, ulkopuolisiin sivustoihin tai resursseihin. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin erikseen. Linkki muuhun kuin Blonde Ambition Oy:n sivustoihin ei ole osoitus siitä, että Blonde Ambition Oy vastaa kyseisen sivuston sisällöstä tai tukee sen omistajaa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla

• Etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Matkapuhelinnumero
• Yritys ja asema
• Osoitetiedot

Tilaamalla tai käyttämällä Blonde Ambition Oy:n palveluita hyväksyt, että keräämme sinuun liittyvää tietoa tämän rekisteri- ja tietoturvaselosteen mukaisesti.

Blonde Ambition Oy:n verkkosivuston, verkkovalmennuksien ja -kurssien palveluntarjoaja on Kajabi LLC. Lue Kajabin tietosuojasta täältä. Verkkovalmennuksien osallistujista tallennetaan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Verkkokurssien ostot tapahtuvat verkkokaupassa, jossa maksuvälittäjänä toimii Stripe. Lue Stripen tietosuojakäytännöistä täältä.

Asiakkuuksien hallinta ja uutiskirjeet

Kenellä tahansa on mahdollisuus tilata Blonde Ambition Oy:n uutiskirje tilauslomakkeen kautta annaperho.fi -sivustolta. Nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjepalveluntarjoajan Kajabi LLC toimesta. Listalta voi kirjautua pois milloin tahansa. Lue Kajabin tietosuojasta täältä.

Tietojen säilytysaika

Blonde Ambition Oy säilyttää henkilötietoja vähintään lain tai säädösten vaatiman ajan. Asiakastietojen säilytysaika voi liiketoiminnan normaalien ja laillisten tavoitteiden saavuttamiseksi olla pidempi. Päättyneiden asiakkuuksien osalta kaikki talletetut tiedot käydään läpi aika-ajoin ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

5. Evästeet

Sivustoillamme käytetään evästeitä käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Evästeitä käytetään muun muassa mittaus- ja tutkimustarkoituksiin sivuston käytön ja käyttömäärän selvittämiseksi. Evästeitä käytetään myös mainonnan kohdentamiseksi. Evästeiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa selainkäyttäytymisen perusteella ja evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan samalle käyttäjälle.

Ulkopuolisten tahojen evästeiden perusteella kohdentama mainonta

Seuraavat tahot keräävät sivustollamme evästetietoa, jota käytetään mainonnan kohdentamiseen:

• Meta. Lue lisää Metan tietosuojakäytännöistä täällä
• Google Ads. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä täällä.

Seuraavat tahot keräävät sivustoillamme evästetietoa, jota käytetään verkkosivujen kehittämiseen:

• Google Analytics. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöistä täällä.


Mahdollinen muu datan käyttö

Pakolliset ja lain vaatimat datan luovutukset: viranomaisten ja lain vaatimuksesta on mahdollista, että olemme velvoitettuja luovuttamaan henkilöihin liittyviä tietoja. Tiedon luovutus tai käsittely saattaa myös tulla kyseeseen, jos Blonde Ambition Oy:n on puolustettava oikeuksiaan siviili-, yritys- tai rikosoikeudessa.

Yrityskaupat: Saatamme luovuttaa tai siirtää keräämäämme dataa yrityksen myynnin, osakkeiden myynnin, toiseen yritykseen yhdistymisen, muun yritysjärjestelyn tai konkurssin yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakastietojärjestelmästä tai henkilön oman pyynnön kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Edellä mainitut kolmannet tahot voivat siirtää tietoja, mutta he noudattavat EU:n vaatimia säännöksiä. Lisätietoja kyseisten tahojen tietosuojasta kunkin tahon kohdalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja tallentavien palvelimien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niitä käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Selosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme. Blonde Ambition Oy pidättää oikeuden muuttaa ja/tai päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tiedotamme muutoksista tällä sivulla, joten ole hyvä ja tarkista mahdolliset päivitykset aika ajoin. Muutokset tulevat aina välittömästi voimaan tällä sivulla julkaisun jälkeen.